Personuppgiftsbehandling för Sjung i Sollentuna

Vem är personuppgiftsansvarig?
Filadelfiaförsamlingen i Sollentuna är personuppgiftsansvarig för alla dina personuppgifter som behandlas inom ramen för Sjung i Sollentunas hemsida. Kontaktuppgifter finner du här.

Vilka uppgifter samlar vi in och behandlar?
Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss för att bli medlem i Sjung i Sollentuna, d.v.s. för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer och stämma.
Vi behandlar även de personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du kontaktar oss via webben, e-post och telefon om ärendet är av den karaktären.

Vilka får se informationen du lämnar?
Vi kommer behandla dina personuppgifter med varsamhet och med omsorg för din personliga integritets skull, det har vi alltid gjort och tänker fortsätta så. För att verksamheten ska fungera så kan församlingsanställda och de volontärer som är inblandade i Sjung i Sollentunas verksamhet komma att behöva ditt namn eller dina kontaktuppgifter. Även andra körmedlemmar som registrerar sig på Sjung i Sollentunas hemsida kommer att kunna ta del av för- och efternamn, samt det bild- och filmmaterial som delas där.

Vad är ändamålen med personuppgiftsbehandlingen?
Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:
1. För att uppdatera dina adressuppgifter.
2. För att skicka nyhetsbrev och information om vad som pågår i Sjung i Sollentuna.
till dig.
3. För att andra medlemmar i kören ska kunna lära känna dig lättare.

Vad är den rättsliga grunden för behandlingen?
Du, den registrerade får lämna ditt samtycke till att dina och/eller ditt barns personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.

Hur länge sparas dina personuppgifter?
Vi raderar dina personuppgifter då de inte längre är aktuella eller nödvändiga eller när du som medlem avslutat ditt medlemsskap i kören.

Delar vi dina personuppgifter med andra parter?
Nej.