Betalning

 

Kostnaden för att deltaga i Sjung i Sollentuna vårterminen 2024 är 750:-.

Terminsavgiften kan du betala
– via swish på konto: 1230294140  eller
– via bankgiro på konto: 5529-2221

märk inbetalningen med ”SiS + ditt namn”.