Konsert/övning 2023-05-16 med kören

Följande personer har bidragit med bilder:
Monica Axäll & Erik André

Konsertbild

Konsertbild

Konsertbild

Konsertbild

Konsertbild

Konsertbild

Konsertbild

Konsertbild

Konsertbild

Konsertbild

Konsertbild

Konsertbild

Konsertbild

Konsertbild

Konsertbild

Konsertbild